■文字の大きさ  標準 English / Portugues ■色の変更  白 黒 青
 サイト内検索
 閲覧回数の多い情報
TOP  >  市民生活情報  >  市民の声  >  ガイド不明  >  不明分
市民課 ]  2022年3月9日 更新  
■Gabay sa My Number Card(Tagalog)/ マイナンバーカード(個人番号カード)のご案内 (タガログ語)

Ang My Number ay tumutukoy sa [Social Security at Tax Number] na sistema ng gobyerno na nagtatakda ng natatanging 12 numero sa bawat mamamayan na may rehistradong tirahan sa Japan. Ito ay ginagamit para kumpirmahin kung ang nakarehistrong personal na impormasyon sa iba’t ibang institusyon tulad ng social security, buwis, mga pag-iwas sa sakuna at iba pang serbisyong pang-gobyerno ay iisang tao.

 

Ang My Number Card ay isang card na naglalaman ng natatanging numero (my number) at photo ID ng isang tao.

 

 

(Halimbawa ng My Number Card)

通知カード表面イメージ

(Harap)

通知カード裏面イメージ

(Likod)

Ang my number card ay gawa sa plastic na my nakapaloob na IC chip sa loob. Sa harap ng card makikita ang pangalan, tirahan, araw ng kapanganakan, kasarian, my number (natatanging numero) at larawan ng may-ari nito.

Bukod sa pwedeng gamitin sa pagkumpirma ng pagkakakilanlan, maaari din itong gamitin sa mga serbisyo ng siyudad, aplikasyon ng mga sertipiko ng e-tax system at iba pang mga serbisyo.

 

Mga Posibleng Paggamitan ng My Number Card

1.    Para sa pagpapatunay ng sariling numero sa mga dokumento

2.    Para sa online na aplikasyon ng iba’t ibang mga pang-gobyernong proseso

3.    Magagamit bilang pruweba ng pagkakakilanlan (opisyal na ID card)

4.    Para sa iba’t-ibang pribadong online na transaksyon

5.    Para sa pagkuha ng iba’t ibang mga sertipiko sa convenience store

 

Mga Dapat Tandaan ng mga Banyagang Mamamayan

Mga kinakailangan tandaan ng mga banyagang mamamayan na nakatira sa Japan.

Kung nagbago ng pangalan, address at iba pa, kinakailangan ipaalam sa munisipyo ng inyong lugar.

Ang bisa ng My Number Card ay pareho sa petsa ng bisa ng tagal ng pananatili (date of expiration of period of stay) sa residence card.

Bago matapos ang bisa ng My Number Card, magpunta sa inyong munisipyo para magpa-update ng card (kailangan ipakita ang bagong residence card bilang pruweba).

(Hindi nangangahulugan na awtomatiko din ang pag-renew ng My Number Card kahit na-renew na ang petsa ng bisa ng tagal ng pananatili)

 

 


 

 

Para sa mga banyagang mamamayan, magpunta sa page sa ibaba para sa mga karagdagang detalye: 

 

マイナンバー(社会保障・税番号制度)について内閣府のページ 

Mayroong impormasyon na nasa iba’t ibang wika

 

マイナンバーカードの申請 J-LIS地方公共団体情報システム機構のページ

Mayroong impormasyon sa wikang Ingles, Chinese, Korean, Español at Portugues

 

マイナンバーカードの受け取り J-LIS地方公共団体情報システム機構のページ

Mayroong impormasyon sa wikang Ingles, Chinese, Korean, Español at Portugues

 

Para sa mga katanungan ukol sa My Number Card gamit ang ibang wika:

Ang serbisyong ito ay maaaring gamitin 24 oras, 365 araw sa isang taon para sa pansamantalang pagtigil ng nawala o nanakaw na card.

Mayroong suporta sa wikang Ingles, Chinese, Korean, Español at Portuges

 

Tungkol sa Sistema ng My Number             0120-0178-26

Tungkol sa My Number Card                       0120-0178-27

 

Lunes – Biyernes:            9:30am – 8:00pm, 

Sabado, Linggo, Holiday:  9:30am – 5:30pm (hindi kasama ang bakasyon sa katapusan ng taon)

 

美濃加茂市役所 〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 電話0574-25-2111 FAX 0574-25-3917